Vzdělávání 2030, z.s.

O tomto webu

Redesign tohoto webu proběhl v rámci projektu organizace Vzdělávání 2030, z.s. s názvem 
Souhvězdí Pallas Athény - webové stránky inovačních vzdělávacích programů
podpořeného v rámci programu Active Citizens Fund - Akční granty - Posílení neziskových organizací 2023.

The redesign of this website was carried out within the framework of the project of the organization Education 2030, z.s. with the title Constellation Pallas Athena - website of innovative educational programs, supported within the framework of the Active Citizens Fund program - Action Grants - Strengthening Non-Profit Organizations 2023.