Vzdělávání 2030, z.s.

Programy pro rozvoj škol a vzdělávání

Evaluace - Evaluator.CZ

Pomáháme 

www.Evaluator.cz

Gramotnost.CZ

Postupně tvoříme přehled témat a vývojových fází k rozmanitým aspektům života v ČR. Proto Vedle mmj. udržujeme ve vegetativním stavu portál Gramotnost.CZ. 

Dosud nejúplnější výsledek je na Zdravotní gramotnost.cz, na které spolupracujeme s Národní sítí podpory zdraví, z.s. 

Klíčové kompetence

Pomáháme školám najít rovnováhu mezi vzděláváním v předmětech a rozvojem klíčových kompetencí.

Naše stopa je především na Gymnáziu Jana Palacha a na Základní škole Vitae

Demokratická kultura školy

Pomáháme identifikovat příležitosti pro rozvoj demokratické kultury v trojlístku

Pomáhali jsme Centru občanského vzdělávání, z.s. při rozvoji programu Rovnýma slovama.

Podílíme se na evaluačních postupech programu Školské rady pod Restorativní školou, z.s..

Projektové myšlení a výuka v projektech

louhodobě se věnujeme rozvoji projektového myšlení dětí i dalších školních aktérů (viz Projekty ve škole.CZ)

Pomáhali jsme nastavit předmět Projekty na Základní škole Vitae a vedli jsme tematická školení pro řadu sboroven a vzdělávacích komunit.