Vzdělávání 2030, z.s.

O nás

Základním účelem spolku je podpora implementace Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ v prostředí

  • vzdělávacích institucí a

  • občanských komunit a

  • cílových skupin vzdělávacích iniciativ.

Činnost spolku

Spolek

  • vydává odborná stanoviska v tématech týkajících se Strategie 2030+ a jejích cílů

  • provádí výzkumnou a publikační činnost týkající se Strategie 2030+ a jejích cílů

  • poskytuje osvětové služby (organizuje propagační aktivity, spravuje informační portály, realizuje osvětové kampaně)

  • poskytuje vzdělávací služby (organizuje konference, vzdělávací kurzy, workshopy, semináře, poskytuje mentoring, koučink, facilitaci, poradenství a evaluaci)

  • napomáhá dalším organizacím získávat know-how a finanční prostředky pro realizaci vzdělávacích aktivit a implementaci cílů Strategie 2030+ (poskytuje poradenství a vzdělávání v oblasti fundrasingu a společenské odpovědnosti organizací, sestavuje žádosti o granty, koordinuje síťování organizací)

  • podporuje růst odborných kapacit, osobní rozvoj a týmovou kulturu členů spolku.

Akreditace MŠMT

Organizace je akreditována MŠMT ČR k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jmenovitě má akreditaci k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

1. Projektové myšlení ve škole– projektová výuka, výuka v projektech, projekty škol

2. Projektová výuka, projekty ve škole a techniky projektového řízení – Logická rámcová matice

3. Školní evaluace a autoevaluace